Ansøgningsformular

Ansøgningstype

Kontroller at du har de nødvendige dokumenter inden du udfylder ansøgningen. Kig på alle delene herunder.

Hvem søger?

Jeg giver tilsagn om at Dreyers Fond kan opbevare personlige oplysninger som beskrevet på hjemmesiden

For arkitekt ansøgninger er det et krav at du tilføjer visuelt materiale, billeder, link o.l.

Ikonen skal være ca. 100x100 pixels

Din uddannelse

Økonomi

Hovedtal fra budgettet

4 cifre
5-10 cifre

Fx studierejse til Paris
Fx 17/03/2015
F.eks. dokumentation for optagelse, praktikaftale underskrevet af praktikstedet og anbefalinger

Indsæt fil eller udfyld faglig motivering ovenfor
Send kan tage flere minutter, typisk 20 sekunder pr. MB. Lad være med at klikke imens. Der kommer besked på skærmen når overførslen er sket